Vannkrangel i vesten – California på kollisjonskurs med seks andre delstater

Vannkrangel i vesten – California på kollisjonskurs med seks andre delstater

For å redde elva må delstatene i det vestlige USA bruke langt mindre vann enn de gjør i dag. Nylig leverte seks berørte delstater – Arizona, Colorado, Nevada, New Mexico, Utah og Wyoming – en vannspareplan til føderale myndigheter, slik de hadde fått ordre om innen 31. januar.

Alternativet var å underkaste seg en løsning utarbeidet av Biden-administrasjonen.

Men California – som trenger store mengder vann til delstatens jordbruksområder – valgte i stedet å legge fram sitt eget forslag.

Det har fått de seks andre til å anklage delstaten for manglende samarbeid, og nå øker risikoen for at saken ender opp i en langvarig rettsprosess.

– Helt nødvendige kutt

– Et skritt i riktig retning, sier Kevin Moran i den amerikanske miljøorganisasjonen Environmental Defense Fund.

– Seks av sju delstater forsøker å komme à jour når det gjelder å bruke mindre vann fra Colorado River, noe som er helt nødvendig etter 20 år med tørke og virkninger av klimaendringene, sier han til nyhetsbyrået Reuters.

California mottar mer vann fra elva enn de andre delstatene, og 80 prosent går til delstatens svært viktige jordbruk. Delstatens bønder frykter hva som vil skje hvis de skal måtte klare seg med mindre vann, og nå argumenter delstaten for at jordbrukssektoren fortsatt må ha førsteretten til elvevannet, i tråd med en avtale som ble inngått for 100 år siden.

– I mangel på et forslag som alle de sju delstatene er enige om, bør vi opprettholde den nåværende beskyttelsen av Californias gamle rettigheter, skriver California Colorado River Board i et brev til føderale vannmyndigheter 1. februar.

Mener byene må ta kuttene

Samme dag meldte CNN at representanter fra California under et lukket forhandlingsmøte uka før hadde foreslått å lage en modell for hvordan elvas framtid vil se ut hvis storbyer som Phoenix i Arizona og Las Vegas i Nevada får kuttet vannforsyningene fra elva.

Representanter fra de andre delstatene skal ha reagert svært negativt på forslaget.

– Hvis du ønsker å lage en modell som innebærer at 27 millioner amerikanere får kuttet mesteparten eller all vanntilførsel, så kan du ikke foreta en slik øvelse uten å ta med at det vil få alvorlige konsekvenser for nesten 10 prosent av landet, sier toppsjefen for Nevadas vannmyndigheter til CNN.

Rundt 90 prosent av vannet som blir brukt i Las Vegas, kommer fra elva.

Vannsjefen i Arizona, Tom Buschatzke, er like negativ og understreker at det er uaktuelt å kutte alt elvevann til storbyer og delstatens urbefolkningssamfunn.

Over 5 millioner mennesker i Arizona får vann fra Colorado River.

Langt mindre vann på deling

For 100 år siden ble delstatene enige om en avtale som var basert på at elva kunne levere 24,7 milliarder kubikkmeter vann. De to siste tiårene har imidlertid den faktiske mengden krympet til 15,4 milliarder kubikkmeter. Dermed sitter delstatene igjen med langt bedre rettigheter på papiret enn hva som er mulig å ha i praksis.

Flere eksperter mener at Californias alenegang betyr en økt risiko for at saken ender i rettsvesenet, og at den vil bli anket helt til høyesterett.

– Vi har en situasjon der noen av rettighetshaverne i California sier: «Vi er ikke villige til å gi fra oss mer vann, og vi mener vi har de juridiske rettighetene, og vi er villige til å gå rettens vei hvis vi må», sier David Hayes, som tidligere har vært president Joe Bidens fremste klimarådgiver, og som nå underviser ved Stanford University Law School.

– Tiden er for knapp til å rettsbehandle disse sakene, legger han til.

– Trengs drastiske tiltak

Ifølge Hayes er det behov for drastiske tiltak for å beskytte vannreservoarene fra overforbruk og klimarelatert tørke. Hvis ingenting gjøres, kan det true vanntilførselen fra Hooverdammen til både Las Vegas og California.

Selv om California den siste tiden har opplevd store oversvømmelser som følge av ukevis med kraftig regnvær, har lite av vannet nådd elveområdet. Og selv om det er spådd mer av denne typen ekstremvær, vil ikke California kunne løse krisen på lang sikt uten store investeringer i blant annet fangst av regnvann og gjenbruk av avløpsvann, mener ekspertene.

En rapport i tidsskiftet Nature i fjor konkluderte med at perioden fra 2000–2021 var den tørreste 21-årige perioden sørvest i Nord-Amerika på minst 1.200 år.

– Noen må gi etter, sier Sharon Megdal, sjef for Arizonas forskningssenter for vannressurser.

– Jeg tror at folk liker å tenke at vi på en eller annen måte kan finne en måte å fortsette disse økonomiske aktivitetene på, å fortsette med vår type økonomisk virksomhet og livsopphold. Men det kommer til å bli en tørrere framtid, fastslår Megdal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes