Her tar dere feil, VG

Her tar dere feil, VG

Her tar dere feil, VG

I en kommentarartikkel 5. februar mener VGs kommentator Astrid Meland at Finansdepartementet har tabbet seg ut.

Publisert: 07.02.23 kl. 09:39

ERLEND GRIMSTAD, statssekretær i Finansdepartementet (Sp) ELLEN REITAN, statssekretær i Finansdepartementet (Ap)

Statsbudsjettet ble behandlet i regjeringen i august. Dette ble gjort i en tid med stor usikkerhet i norsk og internasjonal økonomi. Tallene i budsjettet bygget da, som tidligere år, på anslag som ferdigstilles i forkant.

Den underliggende prisstigningen (utenom energivarer) var da anslått til 3,1 prosent for 2023. Anslagene fra Norges Bank og Statistisk sentralbyrå (SSB) var på henholdsvis 3,3 prosent, og 2,7 prosent.

Energiprisene ser derimot ut til å bli lavere enn anslått – ingen kunne da forutse mild vinter og fulle gasslagre i Europa.

I budsjettet sist høst opplyste vi om at anslagene fra august trolig var for lave. Vi skrev: «De høye inflasjonstallene som har kommet for juli og august, etter at budsjettanslagene ble utarbeidet, indikerer at KPI-veksten kan bli høyere enn lagt til grunn i denne meldingen». Prisveksten fortsatte å overraske utover høsten.

Videre opplyste vi om at vi kunne komme til å gjøre det vi nå gjør: «Skulle den økonomiske utviklingen gjennom 2023 bli vesentlig annerledes enn lag til grunn (…), kan budsjettopplegget justeres. Revidert nasjonalbudsjett i mai er i så fall en stasjon for dette».

Det er ikke en tabbe at utfallet blir et annet enn prognosen. Det er derimot tabbe hvis man ikke har en plan for å håndtere uønskede utfall. Prisveksten ser ut til å bli en god del høyere enn anslått. Derfor har vi nå varslet en prisjustering av utgiftssiden i statsbudsjettet for å kompensere virksomhetene og stønadsmottagere for uventet pris- og lønnsvekst i år.

Det er, i motsetning til hva Meland skriver, ansvarlig å gripe inn og gjennomføre budsjettet med den utviklingen i aktiviteten som opprinnelig var planlagt – i sykehus, i universiteter, i politi og forsvar.

Usikkerheten er fortsatt stor. Justeringen vil måtte skje i Revidert nasjonalbudsjett i mai. Men nå, i en helt spesiell situasjon, er vi tidlig ute å varsle for å gi trygghet og forutsigbarhet for virksomhetene.

Å unnlate det ville vært en tabbe.

Publisert: 07.02.23 kl. 09:39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes