Aleksandr søker politisk asyl i Norge: – Vi er under press

Aleksandr søker politisk asyl i Norge: – Vi er under press

Aleksandr søker politisk asyl i Norge: – Vi er under press

– Å være i Russland er ikke trygt for meg og familien min. Det var farlig selv før krigen, men hendelser etter krigens utbrudd økte faren til et ekstraordinært nivå, sier Aleksandr Slupachik til Nettavisen.

Han leder organisasjonen OOSMO (Association of Sámi in The Murmansk Region) som jobber med rettshjelp og bevaring av kulturarv for den samiske urbefolkningen på Kolahalvøya i Russland.

The Barents Observer omtalte saken først.

Slupachik forlot Russland i etterkant av Putins mobilisering, og befinner seg nå i Norge. Han valgte å forlate landet på grunn av det han har opplevd som økende press fra russisk sikkerhetstjeneste.

– Jeg tror det økende presset er fordi jeg forsvarte mitt folks rettigheter og snakket om problemene som samer står overfor i Russland, både på regionale og internasjonale plattformer, noe som motsier det russiske myndigheter presenterer på internasjonalt nivå, forteller han.

Les også:

Les også: «Putins pitbull» peker ut neste mål i Europa hvis Ukraina faller

Under press fra myndighetene

Slupachik har planer om å fortsette sin aktivisme fra Norge, og håper å kunne bygge bro i et oppsplittet Sapmi som følge av krigen. Han forteller at organisasjonen hans siden krigens begynnelse har tatt standpunkt mot Putins krigføring i Ukraina, men at en annen større sameorganisasjon har kommet med støtteerklæringer i motsatt retning. Dette har gjort at denne organisasjonen ikke lenger deltar i det internasjonale samarbeidet mellom samer i Norge, Sverige, Finland og Russland.

– Samene i Russland er en del av et folk som historisk har levd i fire forskjellige land. Internasjonalt samarbeid har blitt bygd opp gjennom mer enn 30 år og resultatene av det har vært kolossale. Nå er det en del av folket som ikke deltar i internasjonalt samarbeid, noe som kan påvirke utviklingen negativt, forteller han.

Han forteller videre at det er mange problemer russiske samer står overfor. De har ingen organer for selvråderett, og alt som gjelder samer blir diktert av russiske myndigheter.

– Urbefolkning i Russland er under press fra myndighetene, og vi har ingen muligheter for selvstyre. I tillegg vil det i en krig være vanskeligere å beskytte rettighetene til folk i Russland, sier han.

Les også:

Les også: Finsk avis melder om dramatisk snuoperasjon i Nato-tvisten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes