Kunnskapsministeren endrer barnehageloven for menighetsbarnehager

Kunnskapsministeren endrer barnehageloven for menighetsbarnehager

Kunnskapsministeren kommer dermed menighetsbarnehagene i møte. Nå må barnehageloven endres kort tid etter at Stortinget vedtok ny barnehagelov i fjor. Endringen trådte i kraft 1. januar.

– Jeg ser at overgangen til egne rettssubjekter blir vanskelig for disse barnehagene og vil foreslå et unntak fra kravet til eget rettssubjekt for barnehager eid av sokn i Den norske kirke, forteller Brenna til Vårt Land.

Statsråden sier loven vil bli endret raskest mulig.

– Dette vil kreve en høring og et lovforslag som må behandles av Stortinget, sier Brenna, men presiserer at hun ønsker en snarlig avklaring.

Fra 1. januar ble det ikke mulig å samle mange barnehager i ett stort selskap. Alle private barnehager måtte opprettes som egne rettssubjekter, for eksempel et aksjeselskap.

Men dagens lovgiving er klar: Et sokn i Den norske kirke kan ikke garantere for andre rettssubjekter, herunder en barnehage.

Derfor ønsker kunnskapsminister Brenna å gjøre endringer i barnehageloven, kun kort tid etter forrige lovendring.

(©NTB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes