Bønder slår alarm om fare for sagfliskrise

Bønder slår alarm om fare for sagfliskrise

Felleskjøpet, den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk, bekrefter til Dagbladet at sagflis nå er mangelvare landet rundt.

Det er flere årsaker til at det nå er lite sagflis å oppdrive. Én av dem er de økte energiprisene, og ifølge pressevakt i Felleskjøpet, Sigbjørn Vedeld, har prisen på sagflis økt med cirka 50 prosent det siste året.

Nå jobbes det med å unngå sagflis-krise. Ifølge Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, har flere medlemmer uttrykt økt bekymring knyttet til tilgangen på sagflis den siste tiden.

Sagflis brukes også som strø til husdyr i store deler av landets landbruksproduksjon. Flisen bidrar til å holde dyrenes tilholdssted innendørs tørt og komfortabelt, og Gimming forklarer at et godt underlag er svært viktig for god dyrevelferd.

– Vi har registrert at det har kommet inn meldinger om at det er vanskelig å få tak i, samt at det som er å oppdrive, er dyrt, sier Gimming.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes