Ragnhild Jepsen blir ny biskop i Bjørgvin

Ragnhild Jepsen blir ny biskop i Bjørgvin

Jepsen kommer fra stillingen som domprost i Nidaros Bispedømme.

– Jeg er glad og takknemlig for utnevnelsen til biskop i Bjørgvin. Det er en stor oppgave som jeg går til med glede og ydmykhet, sier hun i en pressemelding.

Det var tre kandidater som var igjen etter den rådgivende avstemningen i høst. Alle var kvinner.

Åtte av Kirkerådets medlemmer stemte på Jepsen, mens seks stemte på Sunniva Gylver. Kjersti Gautestad Norheim fikk to stemmer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes