Sverige varsler gigantøvelse med nær 30.000 soldater: – Sender viktig signal

Sverige varsler gigantøvelse med nær 30.000 soldater: – Sender viktig signal

Når øvelse «Aurora 23» braker løs på vårparten vil nærmere 30.000 soldater fra 14 land, deriblant flere Nato-allierte, sette sine styrker på svensk jord.

Etter at Sverige søkte om Nato-medlemskap har det oppstått en ny sikkerhetspolitisk situasjon i Norden. Ettersom Tyrkia stenger Sverige ute er landet prisgitt militær støtte fra allierte hvis det angripes.

Øvelsen tar utgangspunkt i et scenario hvor Sverige blir utsatt for et stort væpnet angrep. Fienden er ikke navngitt, men etter Russlands angrepskrig er det ikke lenger tvil om hvilken trussel som er størst.

Sverige under angrep – regjeringen beordrer mobilisering

Sverige ligger strategisk til ved Østersjøen og er allerede godt integrert i overvåkingen og beskyttelsen av de nære havområdene. Forsvaret av Gotland, som ligger utsatt til i Østersjøen, er allerede styrker med flere avdelinger, luftvern og andre typer våpen.

Under øvelse «Aurora 23» vil et angrep mot Sverige bli simulert. Når alarmen går skal allierte styrker forsøke å slå fienden tilbake. Samtidig beordrer regjeringen full mobilisering.

– Den store internasjonale deltakelsen er en av tingene som gjør at denne øvelsen skiller seg ut, sier øvelsesleder brigadegeneral Stefan Andersson til Försvarsmakten. Han gjør det klart at det svenske forsvaret kan gå over fra øvelse til skarp modus på svært kort tid hvis det er nødvendig.

Fallskjermjegere slippes over Sør-Sverige

En 747 fly med tre hundre soldater fra det amerikanske marinekorpset (USMC) landet mandag på Værnes.

Amerikanske marinesoldater på Trondheim Lufthavn under en tidligere øvelse. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

700 elitesoldater fra US Marine Corps vil være integrert i en svensk brigade under øvelsen. Amerikanerne skal flyttes fra grensen til Norge på høyde med Trondheim og ned til Sør-Sverige med alt militært utstyr.

Britiske panserkjøretøyer skal landsettes i Oskarshamn. Fallskjermjegere fra flere land slippes over Sør-Sverige. Samtidig skal svenske Jas 39 Gripen-fly øve på bombeoppdrag over Polen.

Et Patriot-batteri fra Luftvernregimentet i Halmstad flyttes til Stockholm. Over havet kommer en finsk bataljon, 1200 soldater og panservogner. Det samme gjør britiske krigsskip.

– Det er slik vi får hjelp fra andre nasjoner

Brigadegeneralen mener øvelsen får en ekstra aktualitet og et større alvor med den dramatisk endrede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

– Hovedsakelig rett og slett fordi flere av disse nasjonene kommer og støtter oss ved en kritisk situasjon. Vi må praktisere både vertslandsstøtte, det er slik vi får hjelp fra andre nasjoner, og samarbeid på alle nivåer, fra stabsarbeid til kamp. Men øvelsen sender også et viktig signal om at vi er en troverdig sikkerhetspolitisk aktør, understreker øvelsesleder Stefan Andersson.

Nesten hele det svenske militæret er innkalt

gotland1

Gotlands regiment P 18s siste tilskudd til arsenalet: Granatkasterpansarvogn 90 skyter med målsøkende Strix-granater under øvelse «Tule» i begynnelsen av desember 2022.

Øvelsen er bygget opp rundt åtte operasjonelle elementer. I Nordsjøen og Østersjøen øver korvetter, Jas 39 Gripen og ubåter kystforsvar. I Sør-Sverige øver britiske, finske og amerikanske enheter luftvern mot polske fly, skriver Aftonbladet.

Nesten hele det svenske militæret er innkalt til øvelsen. I tillegg vil en rekke sivile aktører delta som et ledd i å drille den sivile beredskapen.

Øvelsen foregår over hele Sverige men med en konsentrasjon i de sørlige delene, inkludert Gotland. I nær to uker skal det trenes på transport til kamp på land, til sjøs og i luften.

Bakkekamper, hybridkrig og sabotasjeaksjoner

Et nytt øvelseselement er at bakkekampene skal gjennomføres på divisjonsnivå.

For første gang under en øvelse i Sverige skal også moralske aspekter studeres, for å skape et bilde av hvordan folk handler og reagerer i en såpass omfattende øvelse som «Aurora 23».

Øvelsen følger et scenario der motstanderen starter med en rekke såkalte undergravende operasjoner, det vil si forstyrrende og saboterende aktiviteter i form av hybridkrig, og deretter utfører en rekke væpnede angrep.

Gigantøvelsen vil vare fra 17. april til 11. mai.

Russland er varslet i lang tid på forhånd.

“Cold Response 2022” NATO exercises in Evenes

Svenske soldater deltar i en militærøvelsen «Cold Response 2022» i Evenes i Nord-Norge. Øvelsen samlet rundt 30.000 soldater fra Natos medlemsland, pluss Finland og Sverige, midt under Russlands invasjon av Ukraina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes