Årsmøtet modererer Giske-lagets strømforslag

Årsmøtet modererer Giske-lagets strømforslag

– Det er rundere i kanten, men vi har fått gjennom det viktigste for oss – nemlig regulering av utenlandshandelen. Det er der skoen trykker. Innstillingen som er kommet nå, dekker det som er viktigst for oss, sa Trond Giske til Adresseavisen i forkant av voteringen på årsmøtet i Trøndelag Ap lørdag ettermiddag.

Lokallaget hans Nidaros Sosialdemokratisk Forum hadde opprinnelig et forslag med skarpe formuleringer om at strømbørsen og kraftkablene «uansett» fører til priser lik den høyeste på kontinentet:

«Så lenge eksportkapasiteten gjennom de siste kablene til kontinentet og Storbritannia er så stor, og kraften omsettes på børs vil prisen på strøm i Sør-Norge uansett bli som det høyeste tilbudet i markedet, selv om det er norske husholdninger og bedrifter som kjøper 90 prosent av strømmen og normalt bare 10 prosent går til eksport.»

Etter en heftig debatt under årsmøtets åpningsdag fredag, foreslo redaksjonskomiteen lørdag en ny og mer forsonlig formulering til uttalelse om strømpriskrisen, årsakene til den og hva som må til for at vi skal komme oss ut av den:

«EU er nå i gang med å vurdere endringer i kraftmarkedene som i større grad frikobler gassprisen fra kraftprisen. Norge må bidra aktivt inn for å ivareta norske interesser i det pågående arbeidet og samtidig gjøre et selvstendig arbeid for å se på andre mulige modeller for prisdannelsen innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen».

Giske bekrefter at redaksjonskomiteens innstilling vil få flertall.

– Det er mye bedre for saken at det blir bred støtte. Selvfølgelig kunne stemmene våre avgjort, men det er bedre med et omforent forslag, sier han til Adressa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes