Regjeringen får hard kritikk for «hyklersk» E6-utbygging gjennom naturreservat

Regjeringen får hard kritikk for «hyklersk» E6-utbygging gjennom naturreservat

Både SV, Rødt og MDG reagerer med avsky på nyheten fra Klima- og miljødepartementet om at det nå åpnes for å bygge E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat. Det gjelder veistrekningen Roterud-Storhove.

SVs stortingspolitiker Lars Haltbrekken kaller avgjørelsen hyklersk.

– Dette er helt ubegripelig. Regjeringen svekker naturvernet for at Nye veier skal få det som de vil. For et vanvittig knefall for motorveiinteressene, sier Haltbrekken.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Stortingsrepresentant for SV Lars Haltbrekken kommer mer sterk kritikk mot regjeringen etter E6-nyheten fredag.

– Et flaut mageplask

I desember sto klimaminister Espen Barth Eide (Ap) side om side med resten av FN i Montreal i Canada og jublet over å ha fremforhandlet og vedtatt en historisk naturavtale. Avtalen har som mål å stoppe og reversere tapet av natur innen 2030.

Under åtte uker senere trosser regjeringen anbefalinger fra Miljødirektoratet og åpner for å bygge motorvei gjennom et av naturreservatene de selv har lovet å beskytte. Verdens naturfond (WWF) mener regjeringen bør skamme seg.

Karoline Andaur
Generalsekretær Karoline Andaur i Verdens naturfond (WWF) synes det er flaut at klimaminister Espen Barth Eide (Ap) står inne for utbygging av E6 gjennom Lågendeltaet når han for kun åtte uker siden signerte en historisk naturavtale med FN i Montreal.

– Det er et paradoks at noe av det første man gjør på hjemmebane er å godkjenne bygging av en massiv motorvei midt i et naturreservat. Det er rett og slett uforståelig og flaut for et land som liker å kalle seg en miljønasjon, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

– Dette er et tap for naturen, og et tap for samfunnet som helhet, sier hun.

Også MDG og Rødt omtaler avgjørelsen som et mageplask for klimaministeren.

– Du kan ikke bygge en motorvei gjennom Lågendeltaet og samtidig påstå at du tar naturvern på alvor, sier partileder Arild Hermstad i MDG.

Viktig naturreservat

Nyheten om utbyggingen kom fredag morgen og overstyrer et tydelig nei fra Miljødirektoratet, som mener tiltaket vil ha store negative konsekvenser. Regjeringen lover imidlertid at det skal gjøres kompenserende tiltak for å redusere disse for naturen.

– Det skal være en svært høy terskel for å tillate inngrep i verneområdene. I dette tilfellet mener regjeringen samlet sett at dette er den beste løsningen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Lågendeltaet naturreservat er en viktig del av et nettverk av vernede våtmarksområder som strekker seg helt fra Oslofjorden og Øyeren, langs Mjøsa og videre oppover Lågen.

Nasjonal og internasjonal betydning særlig for trekkende vannfugler og truede naturtyper i flommark er grunnen til at området er vernet. I tillegg er området et viktig leveområde for nesten alle fiskearter i Mjøsa.

Miljødirektoratet mener vilkårene for å gjøre unntak fra vernevedtaket for Lågendeltaet ikke er oppfylt. Blant annet mener de at tiltaket har så stor negativ samfunnsøkonomisk verdi at det ikke kan sies å være en vesentlig samfunnsinteresse, som er vilkåret for å gjøre unntak fra verneforskriften.

Motstrider Miljødirektoratet

Likevel mener regjeringen at løsningen er den beste for lokal- og tungtrafikk, og at utbyggingen av veien i deler vil føre til mindre belastning på fuglelivet i andre deler av naturreservatet.

Ifølge samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil utbyggingen også sikre tryggere veier.

– Veien vil bli tryggere og mer framkommelig. Det vil bety mye lokalt for utvikling av bo- og arbeidsmarkedet i regionen, det vil bety mye for næringslivet, og det vil bety mye for langtransporten mellom Oslo-Trondheim og Oslo-Nord-Vestlandet, sier Nygård.

Miljødirektoratet får i oppdrag å utgreie og sende på høring et forslag til endringer i geografisk virkeområde for verneforskriften. Regjeringen skriver det ikke er mulig å utsette veiprosjektet, og at alternative planløsninger vil medføre naturinngrep andre steder.

Frp lover flertall

Til tross for at flere har vært negative til utbyggingen, lover Frp flertall på Stortinget.

– Jeg garanterer at Frp vil sikre flertall for nye E6 ved Lillehammer om saken kommer i Stortinget, sier partiets transportpolitiske talsperson, Frank Sve.

Også Høyre stiller seg positive til at en avgjørelse om Lågendeltaet endelig er nådd.

– Det er helt sentralt for videre utvikling av Oppland og det er helt sentralt for næring i hele landet, sier stortingsrepresentant for Oppland, Kari-Anne Jønnes (H).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes