Slik blir det rundt Stad skipstunnel

Slik blir det rundt Stad skipstunnel

STAD: Stad skipstunnel skal sikre en tryggere seilas forbi Stad, det mest værutsatte og farligste havstykket langs norskekysten.

Tunnelen er verdens første fullskala skipstunnel, og er cirka 2 kilometer lang, 50 meter høy og har en bredde på 36 meter.

– Designanualen skal sikre gode landskapsarkitektoniske kvaliteter, arkitektoniske kvaliteter, og generelt sikre god formbevissthet i utvikling av Stad skipstunnel. Målet er å bidra til en positiv stedsutvikling som bevarer og forsterker stedets karakter, heter det i en pressemelding fra Link arkitektur.

Formålet er å bidra til en positiv stedsutvikling, som bevarer og forsterker stedets karakter.

Stad skipstunnel 2
Designmanualen fra arkitektene legger føringer for hvordan det skal se ut rundt Stad skipstunnel.
Stad skipstunnel
Designmanualen fra arkitektene legger føringer for hvordan det skal se ut rundt Stad skipstunnel.
Stad skipstunnel 3
Designmanualen fra arkitektene legger føringer for hvordan det skal se ut rundt Stad skipstunnel.

Ikke alt på en gang

Strategiske arkitektoniske grep forankret i designmanualen gir føringer for både planleggings-, prosjekterings- og driftsfasen. I reguleringsplanen henvises det til designmanualen, spesielt i sammenheng med fremtidig næringsutbygging på fyllingsområdene.

Utvikling i faser er en sentral del av prosjektets vilkår for god og forutsigbar utvikling. Gradvis utbygging på landområdene ved tunnelåpningene innebærer at alt ikke trenger å være bygd når tunnelen er ferdig.

Designmanualen for skipstunnelen inngår som en del av arbeidet med reguleringsplan for hele skipstunnelen. Reguleringsplanen tar for seg skipstunnelen og områdene rundt og er nå til politisk behandling i Stad kommune.

Stad skipstunnel

  • Seilingshøyde: 33 meter
  • Areal på tverrsnitt: 1661 m2
  • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 millioner kubikkmeter.
  • Tilsvarer cirka 5,4 millioner kubikkmeter med sprengt fjell
  • Estimert kostnadsramme: Ca. 2,8 milliarder kroner (eks. mva.)
  • Estimert byggetid: Ca. 5 år

Look to Stad

– Stad skipstunnel stiller i særklasse når det gjelder nasjonal og internasjonal infrastruktur, og det med et grep så kontroversielt at verden for alltid vil se til Stad som referanse når flere slike skipstunneler i fremtiden med sannsynlighet vil bli bygget, sier Håkon Iversen, leder for Link Bergen i pressemeldingen.

Link Arkitektur og Multiconsult har sammen med lokalsamfunnet, Stad kommune og Kystverket skapt et nytt landemerke, som blir en destinasjon av det helt unike, der landskapsarkitekturen binder Stadlandet og tunnelområdene sammen med arkitektenes landskapsintegrerte form.

– Det er i tråd med norsk kvalitet og nøysomhet. Det er rasjonelt og estetisk vakkert i sin sammenhengende form, sier Håkon Iversen.

Stad er en kommune i Nordfjord i Vestland fylke som ble etablert 1. januar 2020 ved sammenslåing av kommunene Selje og Eid. I tillegg ble grunnkretsene Totland, Bryggja og Maurstad fra Vågsøy kommune lagt til Stad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes