Studie: Et lavt alkoholinntak over tid reduserer risikoen for demens

Studie: Et lavt alkoholinntak over tid reduserer risikoen for demens

Forskere i Sør-Korea har gjennom en omfattende studie kommet frem til at å drikke en til to enheter alkoholholdig drikke i snitt per dag reduserer risikoen for å utvikle demens.

Å drikke litt mer enn to enheter øker derimot risikoen.

– Vi fant ut at å ha et lavt til moderat alkoholforbruk, samt å redusere alkoholforbruket fra et høyt til moderat nivå, kobles til redusert risiko for demens, opplyser assisterende professor Keun Hye Jeon ved CHA-univeristetet i Gumi i Sør-Korea til CNN.

Hele fire millioner mennesker ble undersøkt i studien.

Slik gikk de frem

I forbindelse med studien ble helsejournalene til personer som dekkes av den sørkoreanske nasjonale helseforsikringstjenesten undersøkt. Forsikringsordningen gir rett til gratis helseundersøkelse to ganger i året til sørkoreanere som er 40 år og eldre.

I tillegg til andre tester ble hver person utspurt om deres drikke-, røyke- og treningsvaner.

Helseopplysningene ble samlet mellom 2009 og 2011. Ut ifra helseopplysninger som ble samlet mellom 2009 og 2011 ble deltakerne fordelt i grupper. De som hadde et daglig inntak av mindre enn 15 gram alkohol ble regnet som å ha et lavt alkoholinntak. Et inntak på 15 til 29,9 gram ble regnet som moderat, mens over 30 gram ble regnet som høyt, skriver CNN.

I tillegg var det deltakere som ikke drakk alkohol.

Ifølge Helsenorge inneholder én alkoholenhet rundt 12 gram alkohol. En enhet er for eksempel en flaske øl (33 cl) med 4,5 prosent alkohol eller et glass vin (12,5 cl) med 12 prosent alkohol.

21 prosent mindre sannsynlighet

Ved å sammenligne helse- og alkoholopplysninger fra 2009 til 2011 med opplysninger fra 2018 kunne forskerne se hvem av deltakerne som utviklet demens og hvilket alkoholinntak disse hadde og hadde hatt.

Overraskende nok hadde deltakerne som oppga at de hadde et lavt alkoholinntak over tid, rundt én enhet om dagen, 21 prosent mindre sannsynlighet for å utvikle demens enn folk som aldri drakk.

De som oppga et moderat alkoholinntak 17 prosent mindre sannsynlighet for å utvikle demens.

Med et høyt alkoholinntak økte risikoen for å utvikle demens med åtte prosent.

Tallene er justert for faktorer som kjønn, røyking, treningsvaner og andre demografiske faktorer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes