Oppdag firmaer som har problemer med å oppfylle kortsiktige forpliktelser hvis de står overfor noen volatilitet.

Oppdag firmaer som har problemer med å oppfylle kortsiktige forpliktelser hvis de står overfor noen volatilitet.

Hurtigforholdet er en indikator på selskapets evne til å oppfylle kravene til sine kortsiktige forpliktelser uten å måtte oppdrive kapital gjennom finansiering eller salg av aktiva. Hurtigforhold bidrar til å måle et selskaps kortsiktige likviditet, noe som kan gi et innblikk i hvor godt et selskap kan stå imot eventuelle forstyrrelser fra eksterne og interne faktorer.

Denne listen har prestert -11.08 % det siste året. Til sammenligning er Oslo Exchange Benchmark Index_GI 2.63 % i samme periode. Beta for denne listen, som er et mål på volatilitet, er Moderat lav på 0.78. Listens beta beregnes ved hjelp av en lik vektet gjennomsnittlig beta av verdipapirene i denne listen. Denne listen inneholder 30.00 % av Eiendom-aksjer 20.00 % av Forbruksvarer-aksjer 10.00 % av Industrielt-aksjer 10.00 % av Energi-aksjer 10.00 % av Helse-aksjer 10.00 % av Forsyning-aksjer 10.00 % av Dagligvarer-aksjer.

Listens resultater beregnes ved hjelp av en metode med likevekt. Listen genereres ved å skanne Internett og bruke algoritmene våre til å finne potensielt relevante verdipapirer for emnet. Listen er beregnet til opplæringsformål og inneholder verdipapirer som kan være egnet for en overvåkningsliste. Den er ikke ment for investerings- eller handelsformål. Microsoft anbefaler ikke bruk av dataene og informasjonen som er gitt til å foreta investeringsbeslutninger.

GRAM CAR CARRIERS ASA

GCC. Gram Car Carriers ASA er en tonnasjeleverandør innen Pure Car Truck Carriers (PCTCs) segmentet basert i Norge. Med flåten på 16 fartøy spredt over the Distribution, Mid-size og Panamax segments (the Fleet), Selskapet fungerer som en leverandør av fartøy og logistikkløsninger til et globalt nettverk av kunder som består av store globale og regionale operatører, som sikrer punktlig og sikker forsendelse av kjøretøy.

Firmaets hurtigforhold er 0.06, noe som gjør det til den 1st rangerte lagerbeholdningen i denne listen.

Gram Car Carriers ASA. er -15.26% den siste måneden og +84.34% det siste året og har prestert dårligere enn Oslo Exchange Benchmark Index_GI med -19.77% den siste måneden og +81.70% det siste året.

GOLDEN ENERGY OFFSHORE SERVICES AS

GEOS. Golden Energy Offshore Services AS er et offshore serviceselskap basert i Norge. Selskapet fungerer som et holdingselskap og opererer gjennom 4 datterselskaper som er aktive innen shipping. Selskapets hovedaktiviteten er å eie og leie ut heleide offshorefartøy til internasjonale oljeselskaper. Selskapet eier en flåte som kan brukes innenfor Olje og Gass og Fornybar offshoreindustrien. Flåten inkluderer Energy Duchess, et Multi-Purpose Support Vessel (MPSV), Energy Empress, som er et Multi-Purpose Support Vessel (MPSV), samt Energy Swan og Energy Scout, som er Platform Supply Vessel (PSVs). Golden Energy Offshore Services sine datterselskaper inkluderer Energy Empress AS, Energy Scout AS og Energy Duchess AS.

Firmaets hurtigforhold er 0.09, noe som gjør det til den 2nd rangerte lagerbeholdningen i denne listen.

Golden Energy Offshore Services AS. er +19.85% den siste måneden og +125.35% det siste året og har overgått Oslo Exchange Benchmark Index_GI med +15.34% den siste måneden og +122.72% det siste året.

OBSERVE MEDICAL ASA

OBSRV. Observe Medical ASA er et medisinsk selskap basert i Norge, som utvikler, markedsfører og selger medisinske produkter for det globale markedet. Selskapet har en bred distribusjonsportefølje av medisinsk utstyr og engangsartikler, hovedsakelig innen urinmåling, Anestesiologi/ICU og sårbehandling. Selskapet er anerkjent for utvikling og distribusjon av Sippis automatiserte digitale urinsystem. Sippi består av flere produkter som urintemperaturkatetre fikseringsenheter for bruk i kombinasjon med urinkatetre. Et annet produkt Biim er godkjent for ultralydavbildning av menneskekroppen og brukes spesifikt til å veilede nåle- og kateterinnsettinger for dialyse og vaskulære tilgangsprosedyrer. Observe Medical ASA sine heleide datterselskaper er Observe Medical International AS, Observe Medical AB, Observe Medical ApS, Observe Medical Nordic AB og Biim Ultrasound AS.

Firmaets hurtigforhold er 0.11, noe som gjør det til den 3rd rangerte lagerbeholdningen i denne listen.

Observe Medical ASA. er -2.79% den siste måneden og -72.28% det siste året og har prestert dårligere enn Oslo Exchange Benchmark Index_GI med -7.30% den siste måneden og -74.92% det siste året.

RECREATE ASA

RCR. RECREATE ASA, tidligere R8 PROPERTY ASA, er et eiendomsselskap basert i Norge. Selskapet fokuserte på utvikling, eierskap og forvaltning av bærekraftige næringseiendommer. Selskapets aktivitet er delt inn i to forretningssegmenter: Commercial Properties, som er leverandør av næringseiendom til kunder og Residential Properties, som gir nye boenheter til kundene.,

Firmaets hurtigforhold er 0.15, noe som gjør det til den 4th rangerte lagerbeholdningen i denne listen.

Recreate ASA. er +7.26% den siste måneden og -52.16% det siste året og har overgått Oslo Exchange Benchmark Index_GI med +2.75% den siste måneden og -54.79% det siste året.

ENTRA ASA

ENTRA. Entra ASA er et næringseiendomsselskap som er basert i Norge. Selskapet er en profesjonell eier, eier, forvalter og utvikler av kontoreiendommer med sentral beliggenhet. Selskapets portefølje er delt inn i seks ulike geografiske områder i Oslo, Sandvika, Drammen, Stavanger, Bergen og Trondheim. Selskapet eier og forvalter cirka 1,6 millioner kvadratmeter, fordelt på 106 eiendommer.

Firmaets hurtigforhold er 0.17, noe som gjør det til den 5th rangerte lagerbeholdningen i denne listen.

Entra ASA. er +8.24% den siste måneden og -37.28% det siste året og har overgått Oslo Exchange Benchmark Index_GI med +3.73% den siste måneden og -39.91% det siste året.

!c4zzp2:0.99,azkfp2:0.99,bsn89c:0.99,c2eiqh:0.99,alszhw:0.99,c5ckfr:0.99,altg6h:0.99,alsznm:0.99,alta7w:0.99,burukr:0.99;Likviditet;finance list details page;c7c862207dc0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes