Astrids absurde komité

Astrids absurde komité

Astrids absurde komité

Hvis ikke Astrid Uhrenholdt Jacobsen kan hoste opp at hun har noe som ligner backing for å tale IOCs sak, bør hun trekke seg som leder av den norske utøverkomiteen.

Publisert: 13.02.23 kl. 09:30

«Jeg snakker på vegne av den norske utøverkomiteen, som favner de olympiske, paralympiske og ikke olympiske idrettene», sa Astrid Uhrenholdt Jacobsen da IOC skulle sondere om en mulig russisk retur til den olympiske varmen.

Der uttalte hun seg akkurat som Thomas Bach & co ønsker seg. Men er egentlig norske utøvere åpne for å se på en mulig russisk retur?

Etter at NRK fortalte om Uhrenholdt Jacobsens tale, har det vært mye snakk om hvorvidt hun hadde forankring for ordene.

Men én ting er denne betente saken. Det er også grunn til å analysere selve utøverkomiteen nærmere.

Da viser det seg fort at den i minimal grad speiler medlemsmassen. Dessverre blir totalbildet lettere absurd.

Hør bare her:

De tre største særforbundene tilknyttet Norges idrettsforbund er fotball, håndball og golf (om vi ser bort fra bedriftsidrett). INGEN utøvere herfra er representert i komiteen.

 Det finnes heller ikke medlemmer fra store grener som friidrett, svømming og tennis.

De som faktisk har en plass i utøverkomiteen, kommer fra følgende deler av norsk idrett:

Dette gir en kjønnsfordeling på 22 prosent menn og 78 prosent kvinner. Bare to mannlige stemmer finnes i organet som skal representere norske utøvere.

Vel så oppsiktsvekkende er det – av flere grunner – at 44 prosent av komiteen er rekruttert fra paraidretten.

 Årsaken til at det er rart har ingenting med de aktuelle personene å gjøre, men antallet er helt disproporsjonalt med paraidrettens andel av norsk idrett.

Blant stipendutøvere er under 10 prosent fra para, og av totalen blant norske utøvere er tallet marginalt.

I denne sammenhengen, der temaet er å drøfte et initiativ fra Den internasjonale olympiske komité, er det poenget særs relevant. 

Det skyldes at paraidretten hører under IPC (International Paralympic Committee), som er en selvstendig organisasjon og må ta sitt eget valg om russisk deltagelse.

Det betyr i praksis at nesten halve komiteen har representanter med liten relevans opp mot prosessen IOC har bragt på banen.

Dermed begynner det å bli veldig få personer igjen som skal påta seg å være en stemme for norske utøvere i en så betent sak.

Virkelig bekymringsfullt blir det om internasjonale organisasjoner får et inntrykk av en forankring for noe som egentlig er en privat oppfatning fra et IOC-medlem og muligens et par til i komiteen.

Vi vet nå at norsk idrettsledelse står samlet om å bekjempe ideen om å skulle jobbe med å slippe russere inn mens krigen pågår.

Vi vet også at myndighetene er på samme linje.

Fra utøverhold vet vi hvordan Astrid Uhrenholdt Jacobsen har uttalt seg, og vi har i etterkant hørt en rekke stemmer som er uenig med henne.

 Det har derimot vært pent lite utøverstøtte å spore i det offentlige rom for Uhrenholdt Jacobsens linje.

Dersom den støtten finnes, er det viktig at den kommer frem.

Hvis ikke er det vanskelig å se at den tidligere skiløperen kan ha legitimitet til å lede utøverkomiteen.

Publisert: 13.02.23 kl. 09:30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes