Økonomisk krise i Pakistan

Økonomisk krise i Pakistan

Bakgrunnen er en omfattende økonomisk krise som har fått Pakistans reserver av utenlandsk valuta til å minke raskt.

De siste tallene fra sentralbanken viser at beholdningen av dollar har falt til 2,9 milliarder. Det er mindre enn det som trengs for å finansiere tre uker med normal import av utenlandske varer.

– Tekstilindustrien har mer eller mindre bråstanset i Pakistan. Vi har ikke råmaterialer til å drive fabrikkene våre, sier Shahid Sattar, leder for bransjeorganisasjonen All Pakistan Textile Association.

Samtaler med IMF

Også mange andre næringer er hardt rammet. Flere tusen fabrikker har vært nødt til å stenge dørene, noe som har utløst frykt for raskt stigende arbeidsledighet i atommakten Pakistan.

Myndighetene har innført forbud mot import av en lang rekke varer inntil de blir enige med Det internasjonale pengefondet (IMF) om en ny økonomisk krisepakke. Import av helt nødvendig mat og medisiner er fortsatt tillatt.

Samtaler mellom myndighetene og IMF i forrige uke førte ikke fram. IMF mener myndighetene må øke skattene og fjerne subsidier av strøm og andre former for energi.

Dette må angivelig til for å få statsfinansene under kontroll før IMF kan bidra med nye lån.

Historisk flom

En rekke faktorer har bidratt til Pakistans økonomiske krise. Landet har i mange år vært preget av politisk ustabilitet og utilstrekkelig økonomisk styring.

I likhet med mange andre land ble Pakistan i fjor rammet av høyere energipriser og stigende inflasjon i kjølvannet av pandemien og Russlands krig mot Ukraina.

På toppen av dette kom den massive flommen i fjor sommer, da store deler av landet ble lagt under vann og 2 millioner boliger ble ødelagt. Over 1.700 mennesker omkom.

Flommen ble utløst av rekordnedbør som ble knyttet til klimaendringene – som ligger an til å ramme Pakistan hardt.

Mangler metall

Oversvømmelsene førte også til at pakistanske bomullsmarker ble lagt under vann. Dermed ble landets viktige tekstilindustri mer avhengig av importert bomull.

35 millioner mennesker er ansatt i tekstilindustrien, som står for rundt 60 prosent av Pakistans eksport. Undertøy, håndklær og sengetøy produseres i Pakistan for store internasjonale kjeder.

Nå har omtrent 30 prosent av tekstilfabrikkene innstilt produksjonen, og resten har redusert kapasiteten.

Samtidig er stålindustrien rammet av mangel på skrapmetall som smeltes om til stålbarrer.

Også legemiddelindustrien er berørt, og 40 legemiddelfabrikker skal være nær ved å stanse produksjonen fordi de mangler råvarer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes