Ragnars kjøretøy ble forbudt over natten: – Et overtramp som ikke ligner katten

Ragnars kjøretøy ble forbudt over natten: – Et overtramp som ikke ligner katten

Ragnars kjøretøy ble forbudt over natten: – Et overtramp som ikke ligner katten

Det er Samferdselsdepartementet som har omklassifisert elsparkesykler og lignende farkoster til «liten elektrisk motorvogn» og innført forsikringsplikt etter bilansvarsloven, står det i en pressemelding fra If.

Ansvarsforsikringen dekker utgiftene dersom du påfører andre personer, kjøretøy eller eiendom skade ved bruk av kjøretøyet.

Sommeren 2019 skulle elsparkesyklene for alvor innta norske byer, og forbrukernes oppførsel ved kjøring, parkeringer og skadetilfeller satte sinnene i kok hos mange. Siden den tid har det kommet nye tiltak og regler mot kjøretøyene. I fjor sommer ble reglene strammet inn, blant annet ved promille- og aldersgrense.

Les også: Samferdselsministeren forsvarer aldersgrense på elsparkesykler

– Loven møter seg selv i døra

De ytterligere innstrammingene ved nyttår fører til problemer for mange eiere av kjøretøyene.

Ragnar Nuland (62) er blant dem som reagerer på den nye loven, blant annet fordi flere hundretusener kjøretøy ikke kan forsikres.

– Det er over en halv million importerte elsparkesykler i landet, og over 530.000 av disse kan ikke forsikres. De kan ikke få fartssperren som kreves. Hva med 8-åringen som fikk et kjøretøy til jul som ikke kunne brukes etter 1. januar, spør Nuland.

Nuland har vært i kontakt med politiet og forhørt seg om hva han skal gjøre når loven om ansvarsforsikringen trer i kraft. Han mener de ikke hadde noe godt svar.

– Jeg pratet med politiet og spurte om jeg kan benytte meg av kjøretøyet mitt fra 1. januar og hvordan de kan håndheve en slik lov. Problemstillingen og antallet jeg presenterte var helt nytt for dem nede på politikammeret, hevder han, og legger til:

– Loven møter seg selv i døra. Det er et overtramp som ikke ligner katten.

Videre forteller Nuland at han og mange forbrukere mister en glede og en hobby ved at mange av kjøretøyene blir ulovlige. Han synes spesielt synd på barn og unge.

Han sier det ikke står på viljen, men at det per i dag ikke er mulig å få forsikring.

– Man mister en hobby og en glede, men ikke minst er disse kjøretøyene veldig praktiske. Vi vil gjerne ha forsikring, men det er ingen mulighet til å få det, forteller Nuland.

Les også:

Les også: Nå har disse elsparkesykkel-reglene trådd i kraft

Mener de fratas godene

62-åringen understreker at flere av tiltakene gjort tidligere har fungert bra, blant annet å stenge utleien om natta. Nå mener han de negative sidene overskygger de positive ved bruken av kjøretøyene.

– Jeg legger merke til at det er færre kjøretøy. Det fratar oss friheten av å komme oss ut, siden kjøretøyene vi står på er ulovlige. Dette har vært en positiv nyvinning for miljøet og for unge, sier han.

Nuland sitter med følelsen av at nytten og gleden ved kjøretøyene kveles av alle lovene og innstrammingene. Han sier blant annet kjøretøyet har gitt han store helsemessige gevinster.

– Vi fratas de godene vi har fått en smak av. I Kristiansand kjører folk på enhjuling til og fra jobb, som er både gratis og miljøvennlig. Skal man tvinges inn på buss og kollektiv transport, spør han seg.

Sørlendingen har ikke sjekket opp prisen blant forsikringsselskapene, men har en kamerat som vil slite grunnet pålegget om ansvarsforsikring.

– Jeg har en kompis som kjører turister på Segway i Kristiansand. Han må betale opp mot 80.000 for forsikring nå, og må mest sannsynlig legge ned, avslutter Nuland.

Les også:

Les også: Elsparkesyklene reduserer behovet for subsidier til kollektivtrafikken 

– Et uakseptabelt høyt antall skader

– Den eksplosive økningen i bruk de siste årene, har dessverre gitt et uakseptabelt høyt antall skader. For å ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og medtrafikantene deres, har vi gjort en rekke innstramminger i regelverket knyttet til bruken av disse, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Kalsås, til Nettavisen.

Han forteller at forskning viser at det i størst grad erstatter kollektivtransport, sykkel og gange, og er klar på at de elektriske kjøretøyene er et positivt tilskudd til mikromobiliteten til byene.

– Vi legger til rette for ansvarlig bruk av slike kjøretøy, men det er særlig viktig at bruken tar hensyn til andre trafikanter, særlig de gående, sier han.

Siden elsparkesyklenes inntog har det blitt innført en rekke tiltak. Det nyeste i rekken er at kjøretøyene omfattes av bilansvarsloven, som betyr at eierne er pliktige til å ha forsikring.

– Formålet er å ansvarliggjøre både de kommersielle aktørene og private eiere i større grad, samt gi økonomiske insentiver til å redusere ulykkeskostnadene og dermed bidra til tryggere bruk. I tillegg sikrer dette skadde bedre erstatningsdekning ved ulykker, sier statssekretæren.

Les også:

Les også: Elsparkesykkelen kan sette deg i milliongjeld

To til tre til legevakten daglig i Oslo

Ulykkesstatistikk fra Oslo skadelegevakt viser en betydelig nedgang i skadetallene fra ekstremt høye nivåer sommeren 2021 (14-15 per dag). Likevel må fortsatt om lag to-tre personer til legevakt i Oslo hver dag i sesongen, ifølge Kalsås.

Han understreker at Samferdselsdepartementet følger situasjonen og utvikling nøye, og hele tiden vurderer eventuelle og ytterlige tiltak ved behov.

Helt siden reglene for små elektriske kjøretøy ble fastsatt i 2018 har det vært forbudt å bruke kjøretøy som ikke er innenfor de tekniske begrensningene. Dette gjelder typisk elsparkesykler med konstruktiv toppfart over tillatte 20 km/t. Disse kjøretøyene representerer en uakseptabel risiko i trafikken, og det har aldri vært lov å bruke disse, påpeker statssekretæren.

Videre forteller han at de er kjent med at flere likevel bruker disse ulovlige kjøretøyene, men at den nye loven kan redusere dette.

– Vi håper forsikringsplikten kan bidra til at eiere av ulovlige kjøretøy forstår risikoen ved å bruke disse – og parkerer dem for godt.

Og der Nuland ønsker en løsning til de som ikke har mulighet til å forsikre kjøretøyene sine, mener Kalsås dette kan på enkelte kjøretøy.

– Det kan være mulig å få enkelte ulovlige kjøretøy ombygget slik at de blir lovlige, for eksempel med forskriftsmessig fartssperre, avslutter han.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes