Søkelys på Europas frihet

Søkelys på Europas frihet

Søkelys på Europas frihet

På EU-toppmøtet i forrige uke sa president Volodymyr Zelenskyj at det ikke er mulig å forestille seg et fritt Europa uten et fritt Ukraina. Han har rett. Europa står overfor den største trussel mot frihet og demokrati på en generasjon.

Publisert: 13.02.23 kl. 09:32

Vladimir Putins krig pågår på flere plan. På slagmarken i Ukraina ser de russiske okkupasjonsstyrkene ut til å forberede en større våroffensiv. Det er harde kamper med store tap på flere fronter. Samtidig fortsetter Russland terrorbombingen av ukrainske byer langt fra fronten.

Men dette er også en ideologisk kamp. Putin håner de liberale demokratiene i vest. I skarp kontrast har han tatt Russland i en stadig sterkere autoritær retning. Putin dyrker forestillinger om en mytisk storhetstid. Gjennom krig, erobring eller politisk press vil han gjenskape et stort og mektig Russland. Russere som ikke vil være med på ferden har enten forlatt landet, blitt fengslet eller på andre måter blitt tvunget til taushet.

Det russiske regimet produserer falske nyheter og desinformasjon for å splitte og svekke åpne vestlige samfunn. Det meste havner på steingrunn. De langt fleste klarer å skille sannhet og løgn. Meningsmålinger viser en sterk oppslutning om Ukrainas sak i demokratiene. Den vestlige allianse er blitt styrket det siste året. I Norge er det bred politisk tilslutning om en gigantisk og langsiktig hjelpepakke for Ukraina.

Putin synes fast bestemt på å fortsette den brutale krigføringen, uansett hva det koster i tapte liv og ødeleggelser. Russland vil trolig forsøke å gjennomføre en massiv offensiv de kommende ukene. Ukrainerne er forberedt. De har gjentatte ganger vist at de kan stå imot Putins krigsmaskin.

Vladimir Putin har for lengst tapt propagandakrigen. I den konkurransen er han blitt utklasset av Volodymyr Zelenskyj. Putin representerer en mørk fortid. Han forskanser seg bak Kremls lengste møtebord og truer med de farligste våpen. Zelenskyj har ikke bare klart å forene ukrainerne til felles kamp. Han har, på effektivt og veltalende vis, formulert hva dette handler om: Å forsvare suverenitet og selvbestemmelse. Å verne om demokrati og frihet. For dette har han vunnet internasjonal respekt og anerkjennelse. Og enda viktigere: Han har sikret Ukraina nødvendig støtte, militært, økonomisk og politisk. Den internasjonale støtten må bestå hvis Ukraina skal bestå.

Publisert: 13.02.23 kl. 09:32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes