Toppe vil vingeklippe kommersielle barnevernsaktører

Toppe vil vingeklippe kommersielle barnevernsaktører

Målet til regjeringen er å gradvis fase ut kommersielle barnevernsaktører, men lovgivningen i dag tillater at kommersielle selskap kan få drive som en ideell aktør, skriver Klassekampen.

Nå vil barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sette en stopper for det gjennom en lovendring.

– Vi går nå i gang med et arbeid for å stramme inn vilkårene, særlig for selskap som driver barnevernsinstitusjoner, sier Toppe til avisen.

I norsk barnevern eksisterer det i dag både offentlige, ideelle og private aktører, og bakgrunnen for at Toppe ønsker å endre på regelverket er at de kommersielle aktørene i stor grad har begynt å tilpasse seg innstrammingene i regelverket som regjeringen allerede har innført.

Flere aktører har endret formål og gjort seg om til ideelle selskap for å kunne drive videre.

Toppe sier at det aldri var regjeringens intensjon at kommersielle aktører skulle få anledning til å inngå kontrakter som ideelle aktører gjennom å omdefinere formålet sitt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes