Zakharova-uttalelser vekker oppsikt

Zakharova-uttalelser vekker oppsikt

Zakharova-uttalelser vekker oppsikt

Russisk UDs talsperson Maria Zakharova har uttalt seg om konflikter innad i Kreml på et offentlig seminar.

Publisert: 12.03.23 kl. 02:49

Russisk UDs talsperson Maria Zakharova har vært profilert etter Russlands invasjon av Ukraina, og har alltid vært trofast til Russlands offisielle fortelling om krigen.

Nå har hun kommet med uttalelser som har vekket interessen til den amerikanske tenketanken The Institute for the Study of War, ISW.

Hun har deltatt på et seminar for journalister, akademikere og tilhengere av «Novorossyia» det nye Russland hvor landet underlegger seg russiske områder i andre stater. 

På seminaret bekrefter Zakharova at det pågår en kamp i Kremls innerste sirkler, og at Kreml har gitt fra seg den sentrale kontrollen over den russiske informasjonsflyten, skriver ISW.

Den russiske avisen Kazan Bezformata siterer Zakharova på at «Det pågår en kamp, også blant elitene».

Forslag om Stalin-byrå

Bakgrunnen for diskusjonene er et forslag om at man burde gjøre som under Stalin, da man hadde Sovimfirmburo. Det var et nyhetsbyrå som under den andre verdenskrig kom med sentralisert og sensurert informasjon om krigens gang og som etter 1945 fikk en en egen avdeling for propaganda mot utlandet.

– Sovinformburo finnes allerede. Du foreslår å gjøre som Kyiv-regimet, hvor det kun er én informasjonskanal, svarte Zakharova ifølge Kazan Bezformata.

Zakharovas uttalelser er ikke gjengitt i de tradisjonelle Kreml-kontrollerte mediene.

ISW mener hennes uttalelser altså bekrefter at det faktisk pågår en kamp mellom nøkkelpersoner i Putins innerste krets: At Putin har overlatt den russiske informasjonsflyten over tid til en flere «kvasi-uavhengige» aktører, og at Putin ikke klarer å ta beslutninger som gir ham denne kontrollen tilbake.

ISW skriver at det er uklart hvorfor en så dreven talsperson som Zakharova velger en offentlig setting for å diskutere slike temaer.

Publisert: 12.03.23 kl. 02:49

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes