Menneskerettsdomstolen avviser norske nettkunder

Menneskerettsdomstolen avviser norske nettkunder

– Denne saken er nå avsluttet, ettersom den ikke kan ankes videre, sier kundenes advokat Hugo P. Matre til E24.

Avisa skriver at Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har bestemt seg for å ikke behandle saken.

Kundene hevder at staten har gjort inngripen i retten til privatliv ved å pålegge norske nettselskaper å installere digitale strømmålere i hvert hjem, og at norske domstoler har krenket retten til rettferdig rettergang som følge av utilstrekkelig prøving og begrunnelse.

Kundene saksøkte opprinnelig Elvia for helseplager relatert til strømmålere.

Saken ble først behandlet i Søndre Østfold tingrett, før den ble anket til Borgarting lagmannsrett. Kundene tapte på alle punkter og anket saken inn for Høyesterett, som avslo å behandle klagen.

(©NTB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes