Antall uføretrygdede fortsetter å øke

Antall uføretrygdede fortsetter å øke

Antall uføretrygdede fortsetter å øke Per februar var det 366.200 personer som mottok uføretrygd, opp fra 364.400 ved utgangen av fjoråret, viser de siste tallene fra Nav. Antall uføre i prosent av befolkningen i alderen 18–67 år var på 10,5…

Read More
Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes